Przydatne linki

Dokumenty Europass http://europass.org.pl
Europejski Portal Mobilności Zawodowej EURES https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=pl
Informacje na temat przeliczania ocen na punkty http://www.kuratorium.waw.pl
Informacje o lokalnym i krajowym rynku pracy http://www.psz.praca.gov.pl
Informacje o szkołach, kształceniu zawodowym i ogólnym http://www.ore.edu.pl
Informacje o uczelniach, kierunki studiów http://www.uczelnie.info.pl
Informacje o zawodach, filmy zawodoznawcze http://www.ohpdlaszkoly.pl
Informacje o zawodach, rankingi szkół http://www.perspektywy.pl
Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, filmy zawodoznawcze , informacje o szkoleniach, nowości w doradztwie zawodowym, publikacje http://www.koweziu.edu.pl
Informacje o zawodach, wywiady, quizy, psychozabawy, ciekawostki http://victor.com.pl/index/strona/url/1626-Kreuj%20swoj%C4%85%20karier%C4%99!
Katalog zawodów , testy, uczelnie http://www.kluczdokariery.pl
Krajowe Ramy Kwalifikacji http://www.kwalifikacje.edu.pl
Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP http://www.ohp.pl
Możliwości Kształcenia w Europie http://ec.europa.eu/ploteus/home_pl.htm
Ogólne informacje o szkołach http://www.szkolnictwo.pl
Olimpiada z wiedzy o planowaniu i zarządzaniu karierą zawodową http://www.olimpiada.sdsiz.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna http://www.oke.waw.pl
Portal Perspektyw http://www.perspektywy.pl/portal
Publikacje Euroguidance http://euroguidance.pl/index.php?id=5
Urząd Pracy m.st. Warszawy http://www.up.warszawa.pl
Oświatowe ABC – Krok przed decyzją http://www.ore.edu.pl/images/files/efs/uczen/ABC_KOWEZ iU_19_10.pdf
Oświatowe ABC – Obalamy mity o egzaminie http://www.ore.edu.pl/strona-ore/images/ABC/abc_oswiaty_egzaminy.pdf
Oświatowe ABC – Jakie liceum? http://www.ore.edu.pl/images/files/Oswiatowe_ABC.pdf
Oświatowe ABC – Szkoły zawodowe http://www.ore.edu.pl/images/files/Oswiatowe_ABC_KOW EZIU%281%29.pdf