Klasy w Technikum Budowlanym nr 5

W roku szkolnym 2019/2020 Technikum Budowlane  nr 5 przyjmuje

absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej

do oddziałów klasy pierwszej w następujących zawodach:

TECHNIK BUDOWNICTWA (więcej o zawodzie)

.  Przedmioty punktowane:

 • język polski
 • matematyka
 • max(geografia, plastyka,)
 • max(informatyka, wychowanie fizyczne)

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU (więcej o zawodzie)

    Przedmioty punktowane:

 • język polski
 • matematyka
 • max (biologia, informatyka)
 • max(geografia, plastyka)

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (więcej o zawodzie)

Przedmioty punktowane:

 • język polski
 • matematyka
 • max(informatyka, wychowanie fizyczne)
 • max(geografia, plastyka)

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

 • język polski
 • matematyka
 • max(geografia, plastyka,)
 • max(informatyka, wychowanie fizyczne)