Regulamin

REGULAMIN BIBLIOTEKI CKZiU NR 1 W WARSZAWIE

 1. Z biblioteki mogą korzystać słuchacze Gimnazjum, Liceum Wieczorowego, Liceum Zaocznego, Technikum Budowlanego oraz personel szkoły.
 2. Czytelnia umożliwia korzystanie na miejscu z encyklopedii, słowników oraz innych kompendiów wiedzy, jak również prenumerowanych przez szkołę czasopism.
 3. Biblioteka oraz czytelnia czynne są w dni zajęć szkolnych.
 4. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz palenia oraz jedzenia.
 5. Książki podaje bibliotekarz. Tylko za jego zgodą czytelnik może korzystać z wolnego dostępu do półek.
 6. Księgozbiór podręczny udostępniany jest na miejscu.
 7. Czytelnik wypożycza książkę osobiście. Na koncie może mieć maksymalnie 5 książek, w tym 1 beletrystyczną.
 8. Książkę wypożycza się na okres 1 miesiąca. W uzasadnionych wypadkach termin zwrotu może ulec przedłużeniu za zgodą bibliotekarza na okres nie dłuższy niż miesiąc. Podręczniki można wypożyczyć do końca semestru.
 9. Wszystkie książki należy zwrócić do 15 czerwca bieżącego roku szkolnego. Uczeń, który przerywa naukę, musi niezwłocznie rozliczyć się z biblioteką.
 10. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki czytelnik jest zobowiązany zwrócić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
 11. Przetrzymywanie książek oraz niestosowanie się do innych punktów regulaminu może spowodować cofnięcie prawa korzystania z biblioteki.

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ CKZiU NR 1 W WARSZAWIE

 1. Z czytelni mogą korzystać słuchacze i pracownicy CKZiU Nr 1.
 2. Czytelnicy zobowiązani są do wpisania się do zeszytu czytelni.
 3. Czytelnia komputerowa jest czynna w godzinach 15.15-20.30.
 4. Słuchacze mogą korzystać z Internetu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
 5. Słuchacze korzystający z biblioteki i Internetu zobowiązani są do zachowania ciszy.
 6. Ubrania wierzchnie prosimy zostawiać w szatni.
 7. Do czytelni nie wolno wnosić napojów, a także spożywać pokarmów.
 8. Wchodząc do biblioteki wyłączmy lub wyciszamy telefony komórkowe.
 9. Wszelkie zmiany w konfiguracji komputerów są zabronione.
 10. Czytelnicy zobowiązani są do wyłączenia efektów dźwiękowych.
 11. W czytelni pozostają tylko te osoby, które korzystają z książek, czasopism i komputerów.
 12. Słuchacze mogą wykorzystywać komputery do celów naukowych i poszukiwania informacji.
 13. W momencie zakończenia pracy z komputerem prosimy o zamknięcie wszystkich otwartych okien, dokumentów, stron WWW.
 14. O awariach i problemach w korzystaniu z komputerów należy poinformować bibliotekarza.
 15. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu uczniowie zostają wyproszeni z czytelni.