Biblioteki

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

Tradycje polskiej Biblioteki Narodowej sięgają początków wieku osiemnastego i wiążą się z postaciami i dziełem Andrzeja Stanisława i Józefa Andrzeja Załuskich, twórców pierwszej w Polsce dużej biblioteki publicznej i zarazem narodowej, która pod nazwą Biblioteka Rzeczypospolitej Załuskich Zwana przeszła po śmierci fundatorów pod opiekę państwa. Tragiczne losy jej księgozbioru – od wywiezienia całej biblioteki do Petersburga, po klęsce insurekcji kościuszkowskiej i utracie niepodległości, aż do unicestwienia najcenniejszej części odzyskanych zbiorów w październiku 1944 roku – stały się jednym z symboli strat kultury polskiej, na zawsze związanym z ideą Biblioteki Narodowej.

Obecnie zbiory liczą 9 263 967 woluminów. Główna siedziba mieści się w Warszawie w Al. Niepodległości 213, dział Zbiorów Specjalnych przy pl. Krasińskich 3/6. Użytkownicy mają dostęp do katalogów i ponad dwudziestu baz danych w bibliotece i poprzez Internet.

http://www.bn.org.pl

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Dobra 55/66, Warszawa

Biblioteka powstała wraz z utworzonym w 1816 roku Królewskim Uniwersytetem Warszawskim. Początkowo była organizacyjnie związana z uczelnią, od marca 1818 r. została usamodzielniona i zyskała charakter biblioteki publicznej podlegającej bezpośrednio Rządowej Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Jej pierwszym dyrektorem został wybitny leksykograf Samuel Bogumił Linde, a podbibliotekarzem (czyli zastępcą dyrektora) był Joachim Lelewel, który tu właśnie zgromadził materiały do „Bibliograficznych ksiąg dwoje”.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie ma jeden z trzech największych księgozbiorów naukowych i uczelnianych w Polsce. Na koniec 2010 r. liczył on 3 013 030 jednostek ewidencyjnych

Zakres tematyczny zbiorów głównych: uniwersalny, z przewagą piśmiennictwa humanistyczno-społecznego; bogate zbiory retrospektywne z nauk matematyczno-przyrodniczych, medycznych i teologii.

http://www.buw.uw.edu.pl/

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, jako ogólnouczelniana jednostka organizacyjna, wraz z filiami i bibliotekami wydziałowymi , świadczy usługi dla społeczności akademickiej, wspierając działalność dydaktyczną, edukacyjną i badawczą uczelni. Zarówno Biblioteka Główna, jak i pozostałe jednostki biblioteczne tworzą jednolity, zintegrowany System Biblioteczno-Informacyjny, którego celem jest zapewnienie elektronicznej ewidencji zbiorów, ich jednolitego opracowania oraz przekazania informacji o ich dostępności. Wraz z rozwojem nowych technologii, kluczowym zadaniem Biblioteki, jest sprostanie wzrastającemu zapotrzebowaniu użytkowników na informację naukową.

Zbiory bibliotek PW (Biblioteka Główna, filie, biblioteki wydziałowe, instytutowe itd.) to: 1500000 tomów drukowanych książek i czasopism, ponad 18.000 elektronicznych czasopism, źródeł informacji, elektronicznych książek i baz danych.

http://www.bg.pw.edu.pl/

Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy 
(Biblioteka na Koszykowej)

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
ul. Koszykowa 26

Biblioteka popularnie zwana „Biblioteką na Koszykowej” jest jedną z największych i najstarszych bibliotek publicznych w Polsce. Powstała w 1907 r. z inicjatywy społecznej, jako nowoczesna książnica naukowa przeznaczona dla wszystkich. W 1914 r. otrzymała własny gmach ufundowany przez Eugenię Kierbedziową i wkrótce stała się ośrodkiem życia kulturalnego w Warszawie.

Obecnie Biblioteka na Koszykowej pełni funkcję biblioteki wojewódzkiej i biblioteki powiatowej dla powiatu warszawskiego. Jest miejscem gdzie można się uczyć, poszerzać swoje zainteresowania, realizować pasje. Oferta placówki jest bogata: jedne z największych w kraju zbiory (ok. 1,5 mln. woluminów), interesujące wystawy, spotkania i promocje książek. Biblioteka realizuje też zadania wynikające z funkcji biblioteki o statusie naukowym: prowadzi działalność wydawniczą, organizuje sesje i konferencje, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju kultury i nauki, uczestniczy w programach i projektach krajowych i zagranicznych.

Biblioteka na Koszykowej jest ważnym ośrodkiem kulturalnym stolicy. Gromadzenie i udostępnianie zbiorów czyni ją skarbnicą wiedzy, miejscem, gdzie można się uczyć, poszerzać zainteresowania, studiować, realizować swoje pasje. Oprócz działalności bibliotekarskiej na Koszykowej organizowane są liczne imprezy z pogranicza kultury, nauki i polityki. W Bibliotece odbywają się spotkania z historykami, politykami, ludźmi kultury – autorami książek omawianych w ramach cyklu „Środa na Koszykowej”. Imprezy te zaszczycają swą obecnością znamienici goście.

http://www.koszykowa.pl/