Oferta kształcenia

TECHNIK BUDOWNICTWA

Mimo zmieniającej się koniunktury w budownictwie pozostaje ono zawsze kołem zamachowym gospodarki. Nauka w tej klasie to propozycja dla uczniów, którzy chcą być dobrymi fachowcami i specjalistami w branży budowlanej, lubią pracować w ruchu, interesują się architekturą i nowoczesną urbanistyką.


Uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w szkole, w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz w czasie praktyk zawodowych organizowanych i gwarantowanych przez szkołę. Odbywają szkolenia organizowane przez firmy budowlane, uczestniczą w projektach europejskich zdobywając certyfikaty. Biorą udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Celem kształcenia w zawodzie jest zdobycie kwalifikacji z zakresu projektowania, budownictwa, kosztorysowania, tradycyjnych i nowoczesnych technologii budowlanych, przedsiębiorczości, zawodowego języka obcego.

Absolwent jest przygotowany do organizowania i prowadzenia prac budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego oraz kontroli i oceny jakości wykonywanych pracy, wyrobów i usług, pracy w przedsiębiorstwach budowlanych,  wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w nadzorze budowlanym, administracjach budynków, biurach projektów jako asystent projektanta. Absolwent może prowadzić własną firmę, uczyć się i pracować.

 

 

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU


Jest to propozycja dla uczniów, którzy pragną kształtować przestrzeń wokół siedzib ludzi, projektować ogrody, parki i ich wyposażenie.


Uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w szkole, w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz w czasie praktyk zawodowych np. w Łazienkach Królewskich i u prywatnych przedsiębiorców. Biorą udział w organizowanych wycieczkach do obiektów krajobrazowych. W czasie zajęć przedmiotów praktycznych uczą się technik rysunku i malarstwa, florystyki i przygotowują makiety. Opiekują się zielenią na terenie szkoły i w szkolnym patio.

Celem kształcenia w zawodzie jest opracowywanie projektów obiektów terenów zieleni,  urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni i zadrzewień,  urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu,  prowadzenie ciągnika rolniczego z przyczepą.

Absolwent jest przygotowany do projektowania, urządzania i pielęgnowania terenów zieleni,  projektowania elementów architektury krajobrazu, pielęgnowania i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu, prowadzenia uproszczonej rachunkowości, sporządzania kosztorysów oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

 

Gimnazjum dla Dorosłych nr 159

 

Gimnazjum na podbudowie 6  – letniej szkoły podstawowej.

Zapraszamy osoby:

  • niepełnoletnie – ze skierowaniem z OHP;
  • pełnoletnie – ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.

Forma stacjonarna – 3 razy w tygodniu w godz. 15.30 – 20.40.

Istnieje możliwość utworzenia formy zaocznej  lub nauki w godzinach porannych w formie stacjonarnej.

Nauka w gimnazjum trwa 3 lata (6 semestrów).

CXXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum na podbudowie gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej. Nauka trwa 3 lata (6 semestrów).

Forma zaoczna – 8 zjazdów w semestrze, zajęcia w sobotę i niedzielę co dwa tygodnie w godz. 8.30 – 17.00

Forma stacjonarna – 3 razy w tygodniu w godz. 15.30 – 20.40

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

CKZiU nr 1 zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w bezpłatnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych w następujących kwalifikacjach:

A.68 – Obsługa klienta w jednostkach administracji

A.36 – Prowadzenie rachunkowości

A.19 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

A.23 – Projektowanie fryzur

A.65 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Z.3 – Ochrona osób i mienia

B.33 – Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

B.30.- Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

B.18 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich