SZKOŁA POLICEALNA NR 48

SZKOŁA POLICEALNA NR 48

Warszawa, ul. Księcia Janusza 45/47

www.ckziu1.edu.pl

W roku 2019/20 nie dokonano naboru do szkoły.

FLORYSTA

NAUCZYSZ SIĘ

 • projektowania i wykonywania dekoracji roślinnych,
 • aranżacji florystycznego wystroju wnętrz
 •  oraz otwartej przestrzeni

ZNAJDZIESZ PRACĘ

 • w kwiaciarniach i studiach florystycznych
 • lub sam stworzysz swoje miejsce pracy.

Nauka trwa 3 semestry i jest bezpłatna

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA

I HIGIENY PRACY

NAUCZYSZ SIĘ

 • oceniać stopień zagrożeń i ryzyka zawodowego występującego w środowisku pracy,
 • rozwiązywać problemy techniczne i organizacyjne związane z bezpieczeństwem i ergonomią pracy,
 • ustalać przyczyny wypadków i chorób zawodowych,
 • organizować i prowadzić szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

ZNAJDZIESZ PRACĘ

 • we wszystkich zakładach pracy, w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • w firmach szkolących w zakresie BHP
 • lub sam stworzysz swoje miejsce pracy.

Nauka trwa 4 semestry i jest bezpłatna

Zajęcia realizowane są w systemie zaocznym (zjazdy w soboty i niedziele co ok. 2 tygodnie).

Tryb dostosowany do osób pracujących.

Możliwość uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.