Technikum Budowlane nr 5

INFORMACJA O SZKOLE

 1. W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
  1. Technik budownictwa
  2. Technik architektury krajobrazu
  3. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  4. Technik robót wykończeniowych w budownictwie
 2. Nasze sukcesy:
  1. wysoka zdawalność matury;
  2. wysoka zdawalność egzaminu zawodowego;
  3. Zajęcie trzech pierwszych miejsc w konkursie organizowanym przez dzielnicę Wola „Modelowanie przestrzeni rekreacyjno wypoczynkowej części zachodnio-południowej Parku gen. J. Sowińskiego” w roku 2014;
  4. I miejsce w konkursie „My Europe” wśród szkół technicznych, inicjatywy Frankfurter Zukunftsrat oraz Corporate Culture Affairs (ICCA) w 2013 r.;
  5. II miejsce w konkursie „List do Dorosłego” dzielnicy Warszawa – Wola w 2013 r.;
  6. Wysokie pozycje w olimpiadach i konkursach zawodowych
  7. Certyfikat „Szkoła Przyjazna Przedsiębiorczości”.
 1. Nasi absolwenci:

W Technikum Budowlanym tytuł technika budownictwauzyskało już 2200 absolwentów. Pracują oni w przedsiębiorstwach budowlanych, w firmach produkujących materiały budowlane, w biurach projektowych, w administracji, w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, prowadzą własne firmy. Wielu też dalej uczy się i studiuje, najczęściej w kierunkach związanych z budownictwem i architekturą lub łączy pracę z nauką. W zawodzie technik architektury krajobrazu pierwsi absolwenci opuszczą szkolę w czerwcu 2015 r.

 

 1. Z kim współpracujemy:
  1. Szkoły wyższe: Wojskowa Akademia Techniczna – udział w projekcie „Nauka z WAT jest fascynująca”, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i  Zarządzania – współpraca w zakresie edukacji informatycznej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Wydział Budownictwa;
  2. Organizacje pracodawców oraz firmy budowlane: Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, SOPRO SA, KNAUF,  YTONG, CEKOL, BRICOMAN Polska Sp. z o.o.;
  3. Państwowa Inspekcja Pracy – udział w programie „Kultura Bezpieczeństwa”
  4. Zawodowe projekty edukacyjne: SPIE Polska Sp. z o.o. – projekt Facility Management, Stanley Black & Decker Polska - projekt „Narzędziownia SBD”;
  5. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;
  6. Uczniowie bezpłatnie otrzymują czasopismo budowlane „Głos PSB”.
 1. Jak wyglądają nasze pracownie?
  1. Pracownie budowlane: pracownia projektowa, pracownia nowoczesnych technologii budowlanych, pracownia techniki grzewczej, instalacyjnej oraz odnawialnych źródeł energii firmy Hetman Eko, właściciela marki Ulrich;
  2. Pracownie architektury krajobrazu: pracownia projektowania architektury krajobrazu. pracownia urządzania i pielęgnacji terenów zieleni;
  3. Pracownie komputerowe wyposażone w programy zawodowe AUTOCAD, NORMA PRO, COREL;
  4. Ww. pracownie oraz pracownie językowe i przedmiotów ogólnych, centrum multimedialne i biblioteka są wyposażone w sprzęt audiowizualny i dydaktyczny; pracownie przedmiotów zawodowych - w projektory, komputery i wizualizery oraz stanowiska kreślarskie i sztalugi. Ponadto w pracy dydaktycznej wykorzystane są: 3 tablice interaktywne do nauki matematyki, fizyki i języków obcych, multimedialny program SONDA do nauczania fizyki;
  5. Szkoła posiada nowoczesną aulę, w której odbywają się uroczystości szkolne i prezentacje dla uczniów prowadzone przez firmy budowlane. W szkole jest duża sala gimnastyczna, dwie siłownie oraz kompleks boisk szkolnych.
 2. Jak możesz z nami rozwinąć swoje pasje?
  1. Rozwijanie zdolności plastycznych na lekcjach projektowania, rysunku odręcznego i na zajęciach pozalekcyjnych: wykonywanie prac plastycznych, ozdób świątecznych, układanie kwiatów, fotografia;
  2. Trenowanie różnych dyscyplin sportu: piłka nożna, siatkowa, koszykowa, tenis stołowy, siłownia, spływy kajakowe, rekreacja;
  3. Rozwijanie kompetencji społecznych: udział w pracach Samorządu Szkolnego, Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola, przygotowywanie imprez okolicznościowych (Dni  Patrona Szkół, Dni Budowlanych i Architektów, Święto KEN, itp.);
  4. Wolontariat: udział w WOŚP, popularyzacja akcji krwiodawstwa, oddawania szpiku kostnego, podejmowanie działań charytatywnych;
  5. Kształtowanie postaw proekologicznych:  działalność edukacyjna i rekreacyjna, udział w programach i akcjach popularyzujących idee segregacji śmieci, sprzątania świata, ochrony kasztanowców, zasad zdrowego trybu życia, w tym zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej.
 3. Chcesz odbyć  praktyki w renomowanej firmie?
  1. PBM Południe SA
  2. SKANSKA SA
  3. BRICOMAN Polska Sp. z o.o.
  4. TDM Business Sp. z o.o.
  5. Kampinoski Park Narodowy
  6. Łazienki Królewskie w Warszawie

Budownictwa trzeba się uczyć praktycznie. Dzięki projektom finansowanym z Unii Europejskiej uczniowie mają możliwość uczestniczyć w szkoleniach w najlepszych przedsiębiorstwach branży budowlanej. Poznają najnowocześniejsze rozwiązania techniczne stosowane w budownictwie, otrzymują certyfikaty odbytych szkoleń.

Uczniowie klas w zawodzie technik architektury krajobrazu zajęcia kształcenia praktycznego odbywają przede wszystkim przez  wykonywanie specjalistycznych prac, również  przy utrzymaniu terenów zielonych wokół szkoły. Na terenie szkoły wytyczona jest też powierzchnia ćwiczeniowa oraz stanowiska egzaminacyjne.