Wizyta w Gavle, Szwecja

20180313 082342463 iOSW dniach 12-15.03.2018 p. Agnieszka Stachurska wicedyrektor i p. Urszula Poniatowska nauczycielka języka angielskiego  uczestniczyły w spotkaniu roboczym w Gavle w Szwecji.
W czasie wizyty uczestnicy zapoznali  się m. in. z systemem edukacyjnym Szwecji oraz specyfiką i statystyką szkolnictwa średniego w Regionie Gavle.
Uczestnicy projektu z krajów nadbałtyckich z Finlandii,Łotwy, Szwecji i Polski zostali przyjęci przez wojewodę Regionu Gavle. Uczestnicy  odwiedzili jednostki edukacyjne tego regionu zajmujące się ludźmi młodymi bez wykształcenia średniego i bez pracy, o nazwie  One-stop-shop, gimnazjum w Gavle, zapoznali się z projektami KAA,ELOF,SAX  finansowanymi z EFS i kierowanymi do uczniów, słuchaczy oraz  nauczycieli i specjalistów wspierających ludzi młodych w ich edukacji i rozwoju zawodowym.
Wizyty i spotkania stanowią bezpośrednie  źródło inspiracji do dalszego działania na rzecz naszych słuchaczy i uczniów oraz dokonywania pozytywnych zmian w naszej placówce.