Majątek szkolny

Teren i budynek  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 wraz z wyposażeniem stanowi własność m.st. Warszawy. Do majątku placówki należą:

 

konto Nazwa pozycji wartość
011 Środki trwałe 13 047 095,77
013 wyposażenie 685 710,41