Szkolna Rada Rodziców

Szkolna Rada Rodziców zaprasza do współpracy! 
Numer konta 
11 1020 11 85 0000 4402 0011 3563 
Tytuł wpłaty: Rada Rodziców/Imię i Nazwisko dziecka/klasa 
 
Bez prawidłowego opisu nie możemy zidentyfikować czyja to wpłata!