Organizacja

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego nr 1

SZKOŁA MŁODZIEŻOWA

 

TECHNIKUM ilość  uczniów
I AT 24
I BT 29
I WT 26
I KT 24
I RT 23
I AG 27
I BG 25
I SG 17
I KG 28
II AT ST 28
II BT KT 23
III AT 23
III KT 14
IV AT 21
IV KT ST 28
II MS 12
III MS 10

Ilość klas w szkołach młodzieżowych: 17

SZKOŁY STACJONARNE

Szkoła Podstawowa s. VII 1 s. VII 2 s. VIII 1A s. VIII 1B s. VIII 2 s. VI G
Ilość słuchaczy 25 14 23 23 23 22
CXXVII L.O. s. I P s. I G s. II s. III s. IV s. V
Ilość słuchaczy 27 40 21 30 12 22

Ilość semestrów w szkołach stacjonarnych: 12

SZKOŁA ZAOCZNA

CXXVII L.O. s. I A s. I B s. II s. III s. IV s. V s. VI
Ilość słuchaczy 24 21 19 33 24 23 29

Ilość semestrów w szkołach zaocznych: 7

Łącznie: 36 oddziałów

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

 

R-22 technik usług fryzjerskich 10
A-23 technik usług fryzjerskich - projektowanie fryzur 20

CKZiU nr 1 zatrudnia 75 nauczycieli, w tym:

 

* dyplomowanych 28
* mianowanych 27
* kontraktowych 11
* stażystów 4
* bez stopnia 5
* pracowników administracji 8
* pracowaników obsługi 11