Zasady rekrutacji

Punktowany jest wynik egzaminu ósmoklasisty oraz oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z przedmiotów:

TECHNIKUM BUDOWLANE NR 5

zawód przedmioty punktowane
Technik budownictwa
 1. j.polski
 2. matematyka
 3. max. (geografia, plastyka)
 4. max . (informatyka, wychowanie fizyczne)
Technik architektury krajobrazu
 1. j.polski
 2. matematyka
 3. max. (geografia, plastyka)
 4. max . (informatyka, biologia)

Technik robót wykończeniowych

w budownictwie

 1. j.polski
 2. matematyka
 3. max. (geografia, plastyka)
 4. max . (informatyka, wychowanie fizyczne)
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 1. j.polski
 2. matematyka
 3. max. (geografia, plastyka)
 4. max . (informatyka, wychowanie fizyczne)
 

 

 

*   w przypadku zwolnienia z w-f  - geografia
** w przypadku zwolnienia z w-f - druga najwyższa ocena z grupy (biologia, geografia, plastyka)
Pozostałe informacje oraz harmonogram rekrutacji są umieszczone w Regulaminie rekrutacji.

Kandydaci, którzy po przeprowadzonej rekrutacji potwierdzą wolę podjęcia nauki w szkole, otrzymają w sekretariacie skierowania na bezpłatne badania lekarza medycyny pracy.