LIST DYREKTORA CKZiU1 DO RODZICÓW, OPIEKUNÓW, UCZNIÓW I SŁUCHACZY

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Słuchacze

Dziś rozpoczynamy nowy rok szkolny w nowej rzeczywistości związanej z sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na świecie. Kształcenie na odległość nie daje takich efektów jak nauka stacjonarna. Ma też wiele negatywnych skutków społecznych i edukacyjnych. Dlatego tak istotnym jest to, żeby podstawowym modelem pracy w nowym roku szkolnym był model tradycyjny, w którym uczniowie spotykają się z nauczycielami, a zajęcia odbywają się w szkołach. Aby było to możliwe wdrożono odpowiednie przepisy, wytyczne i zalecenia, zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Chcę podkreślić, że zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach jest dla mnie priorytetem.

Życzę Nam wszystkim w wyjątkowym roku szkolnym wytrwałości i sił, które są tak potrzebne, aby efektywnie pracować oraz z powodzeniem realizować zadania edukacyjne, a uczniom gotowości
do odkrywania świata nauki i zdobywania nowych praktycznych umiejętności.

Jednocześnie proszę Was, abyście przestrzegali zasad bezpieczeństwa, zarówno w przestrzeni szkolnej jak i poza nią, w domu rodzinnym, środkach komunikacji i innych miejscach, w których przebywacie.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Ireneusz Bąk – dyrektor szkoły

https://www.gov.pl/web/edukacja/list-ministra-edukacji-narodowej-z-okazji-rozpoczecia-roku-szkolnego-20202021

https://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/22428-list-prezydenta-mst-warszawy-do-uczniow-i-rodzicow