ZJAZD 17-18 PAŹDZIERNIK

Słuchaczy CXXVIII Liceum dla Dorosłych oraz KKZ zapraszamy na zajęcia.

W najbliższy weekend (17-18 październik 2020r.) działamy stacjonarnie.