JAK DZIAŁAMY W NAJBLIŻSZYM CZASIE

Zgodnie z decyzją MEN

od poniedziałku 19.10.2020r.

zajęcia lekcyjne odbywają się  w sposób zdalny 

z wyłączeniem zajęć praktycznych i praktyki zawodowej,

według dotychczasowego planu zajęć.

Głównym kanałem do przesyłania wiadomości

jest dziennik elektroniczny Librus, email oraz platforma GSuite.