Informacja dla słuchaczy

Słuchacze szkół stacjonarnych - we wszystkich sprawach dotyczących zdalnego nauczania prosimy kontaktować się bezpośrednio z opiekunami semestrów.