KKZ - Materiały z zajęć 14-15.11.2020

Słuchacze KKZ.
Materiały z zajęć 14-15.11.2020 dostępne są w zakładkach Branżowa Szkoła II stopnia oraz Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.