Egzaminy Zawodowe- Sesja styczeń 2021

Egzamin Zawodowy - Sesja Zima 2021

 

Szanowni Uczniowie i Absolwenci,

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji - Zima 2021 odbywają się wg harmonogramu:

l.p.

data

godz.

kwalifikacja

rodzaj egz.

czas trwania

sala

1.

11.01.2021

9.00

RL.21

praktyczny

120 min.

41

2.

11.01.2021

9.00

BD.30

praktyczny

180 min

s. gimnastyczna

3.

11.01.2021

9.00

B.22

praktyczny

180 min

s. klubowa

4.

11.01.2021

13.00

RL.22

praktyczny

120 min

s. gimnastyczna

5.

11.01.2021

13.00

B.33

praktyczny

180 min

s. klubowa

6.

12.01.2021

10.00

BD.29

pisemny

60 min.

s. klubowa

7.

12.01.2021

12.00

RL.22

pisemny

60 min.

s. gimnastyczna

BD.30

Na egzamin należy zgłosić się przynajmniej na 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu.

Uczniowie, absolwenci na egzamin obowiązkowo muszą przynieść:

  • dokument potwierdzający tożsamość,
  • maseczkę lub przyłbicę,
  • czarno piszący długopis,
  • kalkulator prosty,

*(kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).

Podczas egzaminów obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę egzaminacyjną
i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych.

W związku z sytuacją epidemiologiczną zdający zobowiązani są stosować się do wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji zimowej (styczeń – luty) 2021 r. - https://www.oke.waw.pl/