KOMPETENCJE ZAWODOWE PO PRAKTYKACH W LIPSKU

KOMPETENCJE  ZAWODOWE PO PRAKTYKACH ZAGRANICZNYCH W LIPSKU

Badanie zostało przeprowadzone na podstawie ankiety skierowanej do uczniów, wywiadów z nauczycielami przedmiotów zawodowych.

Ankietowani uczniowie badane aspekty oceniali w skali pięciostopniowej.

- Przyrost wiedzy na temat branży - bardzo wysoko lub wysoko oceniło 70% ankietowanych, pozostali na poziomie zadowalającym,

- Przyrost wiedzy na temat kultury pracy, kultury biznesowej i obyczajów - bardzo wysoko lub wysoko oceniło 82%  uczniów, na poziomie zadowalającym 18%,

- Poprawę komunikacji z ludźmi z innych krajów - bardzo wysoko lub wysoko oceniło 85% uczniów, pozostali na poziomie zadowalającym,

- Satysfakcję z doboru miejsca odbywania praktyki - bardzo wysoko lub wysoko oceniło 86% uczniów, 1 uczeń słabo, pozostali na poziomie zadowalającym.

Jako najbardziej użyteczne szkolenia – staże uczniowie wskazali:

Technicy budownictwa

-wizytę w elektrowni wiatrowej,

-technologię renowacji elewacji obiektów zabytkowych,

-technologię wykonywania podwieszanych sufitów,

-technologię wykonywania suchej zabudowy,

-wykonywanie tynków i ociepleń przy użyciu różnych materiałów,

Technicy architektury krajobrazu

-pracę przy cięciach pielęgnacyjnych i ścince drzew,

-metody pielęgnacji roślin w zieleni miejskiej,

-metody pielęgnacji trawników sportowych,

-szkolenie z obsługi różnego typu kosiarek,

-metody konserwacji i renowacji zieleni w obiektach zabytkowych.

Wysoki poziom satysfakcji z odbytego stażu można również dostrzec w odpowiedziach uczniów na pytanie: Co najbardziej podobało Ci się podczas realizacji projektu?

„Podobało mi się, że pracodawca był zorganizowany, bardzo chętny do rozmowy z nami”

„Miejsce praktyk było świetnie dobrane”

„Podobały mi się relacje pracodawcy z praktykantami”

„Najbardziej podobało mi się miejsce odbywania stażu”

„Bardzo podobało mi się przyjazne nastawienie pracodawcy”

„Najbardziej podobał mi się czas spędzony w pracy”

„Praktyki i zdobyte na nich nowe doświadczenia”

„Najbardziej podobała mi się praca pod okiem Pana Wenzla”

Nauczyciele przedmiotów zawodowych w wywiadach wskazują na:

- większą otwartość uczestników projektu na zdobywanie wiedzy z zakresu dziedziny w jakiej się kształcą,

- większą motywację do zgłębiania zagadnień trudnych,

- zwiększoną percepcję korelacji między przedmiotowych w zakresie przedmiotów zawodowych,

- wzrost chęci do dzielenia się wiedzą, spostrzeżeniami i doświadczeniami,

- zwiększoną efektywność pracy w grupach,

- większą zdolność wykorzystania  teorii w praktyce.

Wnioski:

- uczniowie nawiązali relacje z pracodawcami i opiekunami w miejscu pracy,

- uczniowie mieli możliwość nabycia wiedzy, doświadczenia i nowych kompetencji zawodowych,

- współpraca z obcokrajowcami oraz poznanie zasad obowiązujących w niemieckich firmach przyczyniła się do przełamania bariery językowej oraz dała możliwość porównania polskiej i niemieckiej obyczajowości, kultury i organizacji pracy oraz kultury biznesowe,

- odbyty staż wpłynął pozytywnie na motywację do kształcenia się w wybranym zawodzie,

- uczniowie nabyli umiejętność sprawnej pracy w grupie .

Rekomendacje:

- umożliwiać uczniom pracę  w zagranicznych zakładach pracy celem nabycia doświadczeń,

- motywować uczniów do nauki języków obcych, bo dobra komunikacja w miejscu pracy daje możliwość poznania szczegółów wykonywanej pracy oraz pozwala na większe zaangażowanie w wykonywane zadania.

Pełna ocena przyrostu wiedzy i umiejętności zawodowych będzie możliwa po dokonaniu pełnej analizy wyników wszystkich egzaminów z kwalifikacji, które to egzaminy  są jeszcze przed młodzieżą.

PowerPoint

Kompetencje zawodowe

KOMPETENCJE JĘZYKOWE U UCZNIÓW STAŻYSTÓW

EWALUACJA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH PO PRAKTYKACH ZAGRANICZNYCH W LIPSKU

Ewaluacja miała 3 etapy i odbyła się w formie testu sprawdzającego wiedzę i umiejętności:

- Przed kursem językowym

- Po kursie językowym

- Po odbytym stażu zagranicznym w Lipsku

TEST PRZED KURSEM

Test przed kursem składał się z pytań otwartych i zamkniętych sprawdzających znajomość przydatnych zwrotów oraz zdań w życiu codziennym i zawodowym

WYNIKI TESTU:

POZIOM ZADOWALAJĄCY – uczniowie, którzy do niego przystąpili byli grupą mieszaną: wcześniej uczącą się języka niemieckiego, jak również języka rosyjskiego

KURS JĘZYKOWY

- Uczniowie mieli zapewniony 40-godzinny kurs języka niemieckiego

- Cel kursu: podniesienie znajomości języka niemieckiego, pokonanie bariery językowej, podniesienie poziomu wiedzy i utrwalenie zdobytej wiedzy

(prowadząca pani mgr Marzanna Mastalerz)

- Wszyscy skorzystali ze wsparcia

- Osiągnęli 80% obecności

Kurs składał się z następujących elementów:

- język codzienny praktyczny

- język niezbędny w pracy

- ćwiczenie wszystkich sprawności: mówienie, czytanie, rozumienie ze słuchu, reakcje językowe, szybkość wypowiedzi, pisanie

TEST JĘZYKOWY PO KURSIE

- Test obejmował pytania otwarte i zamknięte sprawdzające przydatne zwroty oraz zdania w życiu codziennym, jak również zawodowym

- Wyniki: przyrost umiejętności gramatyczno-leksykalnych o 15%-20%

- Rezultat: utrwalenie i poszerzenie wiedzy językowej u uczniów i nauczycieli wytypowanych na praktyki w Lipsku

- Poprawa umiejętności językowych w zakresie mówienia, czytania, pisania, krótkich reakcji językowych

EWALUACJA ZNAJOMOŚCI JĘZYKA PO ODBYTYCH PRAKTYKACH W NIEMCZECH

- Test językowy sprawdzający wiedzę z podstawowych zdań i zwrotów potrzebnych do komunikowania się w języku niemieckim w środowisku pracy napisany w ostatnim dniu pobytu

- W trakcie pobytu stażyści uczestniczyli w intensywnym kursie językowym prowadzonym przez Europa Haus

GRUPA 1 LIPIEC 2017

26 uczniów, średni wynik 63,42%

GRUPA 2 KWIECIEŃ 2018

23 uczniów, średni wynik 76,35%

GRUPA 3 MAJ 2018

21 uczniów, średni wynik 79,25%

 

 

ZESTAWIENIE WYNIKÓW

70 uczniów, średni wynik 73%

 

WNIOSKI:

-Uczniowie przełamali barierę językową

-Test wykazał, że uczniowie podnieśli swoje kompetencje językowe o kolejne 5%-10% w stosunku do testu po kursie

-Uczniowie zrozumieli, jak ważna jest znajomość języków obcych

-Uczniowie swobodniej posługują się językiem, co potwierdzają wyniki ankiet:

Jeśli chodzi o pracę, to umiem i rozumiem więcej niż myślałem. Niemiecki nie jest taki trudny”

„Nauczyłem się więcej słów po niemiecku i nauczyłem się lepiej komunikować w języku niemieckim”

„Niemiecki nie jest trudny”

-Uczniowie są zmotywowani do dalszej nauki języków obcych

PowerPoint

RAPORT EWALUACYJNY Z UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH PO PRAKTYKACH ZAGRANICZNYCH W LIPSKU

RELACJA Z WYJAZDU NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE- MAJ 2018r

Grupa 21 uczniów dotarła do Lipska 5 maja 2018 ok. godz. 14. Odbyło się

zakwaterowanie i rozpakowanie rzeczy. Uczniowie zaznajomili się z okolicą i miejscem zamieszkania. Dostali bilety oraz wszelkie regulaminy, następnie wraz z opiekunami udali się na miejsca praktyk.

Od 6.05.2018 uczniowie uczęszczali na praktykę. Pracowali 8 godzin dziennie i realizowali program językowo-kulturalny.

Czwartek 10.05 był świętem w Lipsku, dniem wolnym od pracy, dlatego uczniowie odpracowywali ten dzień w sobotę 12.05.

Czytaj więcej: RELACJA Z WYJAZDU NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE- MAJ 2018r

Raport z odbytego stażu zagranicznego w dniach 02.07.2017-28.07.2017

Grupa 26 praktykantów z Technikum Budowlanego nr 5 uczestniczyła w stażu zagranicznym w Lipsku (Niemcy) realizowanym w ramach projektu Unii Europejskiej, pt. " Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry szkolenia zawodowego" realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus + sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Uczniowie podnieśli praktyczne umiejętności w zakresie budownictwa oraz w zakresie architektury krajobrazu. Oprócz tego zapoznali się z przepisami bhp i technologiami stosowanymi w Niemczech w budownictwie i przy kształtowaniu architektury krajobrazu. Doskonalili język niemiecki, głównie język branżowy oraz zapoznali się z organizacją pracy, warunkami życia i kulturą w Saksonii.

Praktyki odbywały się w firmie Forssbohm&Sohne (branża budowlana) i firma "Baumpflege Wenzel" (architektura krajobrazu).

 

Czytaj więcej: Raport z odbytego stażu zagranicznego w dniach 02.07.2017-28.07.2017

Ankiety ewaluacyjne

Ankiety ewaluacyjne mobilności Job Shadowing nauczycieli w Salamance,Hiszpania i staże uczniów w Lipsku, Niemcy w ramach projektu POWER VET pt Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktyki w Niemczech i Hiszpanii.

  1. A Monitoring questionnaire for teachers
  2. Ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli job shadowing
  3. Ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli opiekunów
  4. Ankieta ewaluacyjna dla uczniów AK
  5. Ankieta ewaluacyjna dla uczniów TB
  6. Monitoring - questionnaire for intermediary institution -Tellus Limited
  7. Monitoring - questionnaire for receiving institution