HARMONOGRAM EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI W SESJI CZERWIEC-LIPIEC 2020

Harmonogram egzaminów z kwalifikacji

w sesji czerwiec-lipiec 2020r.

Na egzamin proszę zgłosić się na 30 minut przed rozpoczęciem.

Część praktyczna egzaminów z kwalifikacji BD.29, BD.04, BD.05  odbędzie się w CKZ nr 1, ul. Mińska 1/5.

Lp.

kwalifikacja

Pisemny/praktyczny

data

godzina

1.

BD.29

Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

pisemny

23.06.2020

10.00

praktyczny

8-9.07.2020

-

2.

RL.21

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

pisemny

23.06.2020

10.00

praktyczny

22.06.2020

9.00

3.

BD.05

Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

pisemny

23.06.2020

12.00

praktyczny

27-28.06.2020

-

4.

BD.04

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

pisemny

23.06.2020

10.00

praktyczny

27.06.2020

9.00

5.

B.33

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

pisemny

23.06.2020

12.00

praktyczny

22.06.2020

13.00

6.

B.30

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

praktyczny

27.06.2020

9.00

7.

R.21

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

praktyczny

22.06.2020

9.00

8.

B.22

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

praktyczny

22.06.2020

9.00

9.

A.19

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

pisemny

23.06.2020

12.00