MIĘDZYSZKOLNA GRA MIEJSKA "WARSZAWA LAT 1918 - 1939"

MIĘDZYSZKOLNA  GRA  MIEJSKA

"WARSZAWA LAT 1918 - 1939"

CKZiU nr 1,  24 października  2018 r.

 

W Y N I K I

 

I MIEJSCE

Zespół Szkół nr 36 

im. Marcina Kasprzaka

II MIEJSCE

Technikum Budowlane nr 5

im. prof. Stefana Bryły

III MIEJSCE

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych

nr 2

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY LAUREATOM. DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM I ICH OPIEKUNOM ZA UDZIAŁ. ZAPRASZAMY DO NASZYCH POZOSTAŁYCH KONKURSÓW!

  

 Relacja z przebiegu gry, terminy przyjmowania prac na konkurs literacko-historyczny i fotograficzny oraz termin uroczystej Gali kończacej nasz projekt zostaną umieszczo-na na stronie CKZiU nr 1 w rubrykach: AKTUALNOŚCI i KONKURSY w terminie późniejszym.

ORGANIZATORZY

POWSTANIE WARSZAWSKIE - APEL - PAŹDZIERNIK 2018 r.

1. Wejście słuchaczy   -  nagrania: "Warszawskie dzieci"

        "Mała dziewczynka z AK"

2. Syrena - sygnał ciągły lub modulowany

3. Powitanie - prezentacja Świadka Historii

4. Hymn Polski

5. Recytacja - A. Słonimski "Grób Nieznanego Warszawiaka"

6. Świadek Historii

- prelekcja

- wręczenie nagród laureatom gry miejskiej

- wręczenie dyplomów i upominków laureatom testu z wiedzy o Powstaniu Warszawskim

9. Podziękowanie dla Świadka Historii

10. Nagranie - "Modlitwa obozowa"

11. Zakończenie

Gra miejska "Powstanie Warszawskie na Woli"

U W A G A !!!

 

GRA MIEJSKA

 

 organizowana przez CKZiU nr 1 w Warszawie

dla klas podstawowych i gimnazjalnych

pt.

"POWSTANIE WARSZAWSKIE NA WOLI"

 

rozpocznie się w dniu 26 września o godz. 10.00

w siedzibie CKZiU nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47.

 

Zapraszamy zespoły wraz z opiekunami

do pracowni historycznej na parterze.

 

Do zobaczenia!

Wyniki gry miejskiej "Powstanie Warszawskie na Woli"

 MIĘDZYSZKOLNA  GRA  MIEJSKA

"POWSTANIE WARSZAWSKIE NA WOLI"

CKZiU nr 1,  26 września 2018 r.

 

W Y N I K I

 

I MIEJSCE

Szkoła Podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego

 

II MIEJSCE

Szkoła Podstawowa nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

III MIEJSCE

Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY LAUREATOM. DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM I ICH OPIEKUNOM ZA UDZIAŁ.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH POZOSTAŁYCH KONKURSÓW!

  

Relacja z przebiegu gry oraz termin uroczystego apelu kończącego nasze obchody 74 rocznicy Powstania Warszawskiego zostaną umieszczona na stronie CKZiU nr 1 w terminie późniejszym.

   

ORGANIZATORZY