Wizyta w Gavle, Szwecja

20180313 082342463 iOSW dniach 12-15.03.2018 p. Agnieszka Stachurska wicedyrektor i p. Urszula Poniatowska nauczycielka języka angielskiego  uczestniczyły w spotkaniu roboczym w Gavle w Szwecji.
W czasie wizyty uczestnicy zapoznali  się m. in. z systemem edukacyjnym Szwecji oraz specyfiką i statystyką szkolnictwa średniego w Regionie Gavle.
Uczestnicy projektu z krajów nadbałtyckich z Finlandii,Łotwy, Szwecji i Polski zostali przyjęci przez wojewodę Regionu Gavle. Uczestnicy  odwiedzili jednostki edukacyjne tego regionu zajmujące się ludźmi młodymi bez wykształcenia średniego i bez pracy, o nazwie  One-stop-shop, gimnazjum w Gavle, zapoznali się z projektami KAA,ELOF,SAX  finansowanymi z EFS i kierowanymi do uczniów, słuchaczy oraz  nauczycieli i specjalistów wspierających ludzi młodych w ich edukacji i rozwoju zawodowym.
Wizyty i spotkania stanowią bezpośrednie  źródło inspiracji do dalszego działania na rzecz naszych słuchaczy i uczniów oraz dokonywania pozytywnych zmian w naszej placówce.

Projekt flagowy S2W

CKZiU nr 1 w Warszawie od 2015 roku uczestniczy w projekcie flagowym Ze Szkoły do Pracy  S2W. Projekt jest realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Władz Regionalnych i Lokalnych SALAR w Sztokholmie, Szwecja https://skl.se/  
Partnerami projektu są instytucje edukacyjne ze Szwecji, Finlandii,Estonii, Łotwy, Litwy,Niemiec i Polski.
Tematyka projektu dotyczy wymiany dobrych praktyk i metod zapobiegania wypadaniu z systemu edukacji ludzi młodych w Basenie Morza Bałtyckiego, ograniczeniu bezrobocia i  wykluczenia społecznego, integracji  imigrantów nowo przybyłych do UE, zwiększenia roli 
kształcenia zawodowego wśród uczniów i słuchaczy  wieku 16-35 lat.
Projekt posiada stronę internetową i newsletter https://www.s2wflagship.eu/  
Koordynatorem projektu w CKZiU nr 1 jest nauczycielka Urszula Poniatowska.