Spotkania informacyjne z rodzicami i uczniami uczestnikami praktyk Erasmus+

W dniu 18.12.2020  odbyły się dwa spotkania online, pierwsze  z rodzicami uczniów wyjeżdżających do Sofii w Bułgarii, drugie z samymi

uczennicami i uczniami zakwalifikowanymi do wyjazdu.

Rodzice spotkali się na linku https://meet.google.com/fhp-dyox-eoy

 Uczniowie na linku https://meet.google.com/lookup/h6r3hrktz7?authuser=0&hs=179

Program spotkań zawierał informacje o:

1.Liście uczniów  zakwalifikowanych do wyjazdu

2.Terminach wyjazdu  do Sofii z uwzględnieniem sytuacji Covid-19

3.Dokumentach wyjazdowych *dowód osobisty ,*karta EKUZ, *zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy

4.Przygotowaniu do wyjazdu -obowiązkowe szkolenia dla uczniów to

kulturowo-językowe z  j.angielskiego, j.bułgarskiego,bhp, przygotowanie pedagogiczne

Informacji nt. projektu udzielali p.Urszula Poniatowska -koordynator projektu i p.Marek Kozub nauczyciel języka angielskiego

Przygotowanie językowo -kulturowe uczniów w ramach Erasmus+

Grupa 16 uczennic i uczniów z TB nr 5, w okresie  od 04.01.21-30.01.21,   uczestniczyła w zajęciach online z języka angielskiego zawodowego, języka angielskiego ogólnego  oraz z języka bułgarskiego.

Zajęcia odbywały się online w Classroom    Erasmus+ Szkolenia https://classroom.google.com/u/0/c/MTg2MjE5MzU1NTk2

Pod linkiem 

https://meet.google.com/lookup/h6r3hrktz7?authuser=0&hs=179

Uczennice i uczniowie  zdali test diagnozujący na platformie OLS

 OLS Dashboard (erasmusplusols.eu)

Zajęcia językowe prowadzili p.Urszula Poniatowska, p. Marek Kozub z języka angielskiego oraz p. Anelia Radomirowa z języka bułgarskiego.

Uczennice i uczniowie byli bardzo zadowolenie z zajęć , wszyscy chętnie uczestniczyli w tych zajęciach.

Dziewczęta i chłopcy poszerzyli swoją wiedzę kulturową na temat Bułgarii i poznali słownictwo zawodowe z języka angielskiego w zawodach kształcenia w technikum. 

Szkolenie z języka angielskiego będzie kontynuowane przed wyjazdem w miesiącu kwietniu 2021 w formie stacjonarnej (10 godzin lekcyjnych)

Urszula Poniatowska

Koordynator projektu

Nowy termin wyjazdu na praktyki Erasmus +do Sofii, Bułgaria

W dniu 29.01.2021 odbyło się spotkanie online, na którym ustalono nowy termin wyjazdu i praktyk uczniów TB nr 5 do Sofii, Bułgaria, ze względu na sytuację Covid-19 w Bułgarii i Polsce.

Praktyki odbędą się w dniach 30.05.2021-26.06.2021.

O nowym terminie zostali powiadomieni uczniowie, rodzice i Rada Pedagogiczna CKZiU nr 1 w Warszawie.

Urszula Poniatowska

Koordynator projektu

Promocja projektu i rozpowszechnianie rezultatów praktyk uczniów

Uczniowie Natalia Mazur z klasy 3 BT i Mateusz Wasiak z klasy 3 AT w dniu 17.11.2020 uczestniczyli w spotkaniu promującym ofertę edukacyjną naszej placówki CKZiU nr 1 w Warszawie.
 
Spotkanie odbyło się online na linku  https://us04web.zoom.us/j/77349547256?pwd=djRYR2VvcXdqZ205bEloakFtbDRjUT09 , uczniowie z dużym sukcesem opowiadali o praktykach w firmach, w których uczestniczyli w Malaga w Hiszpanii  na wiosnę 2020.
 
W spotkaniu uczestniczyło 36 doradców zawodowych i pedagogów ze szkół warszawskich, WCIES i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz dyrekcja i nauczyciele z naszej placówki.
 
Natalia i Mateusz prezentowali slajdy z  przez nich przygotowanych prezentacji  oraz przedstawili zalety programu  praktyk zagranicznych w zawodach architektury krajobrazu i  budowlanych.
  1. Prezentacja, praktyki Architektura Krajobrazu
  2. Prezentacja, praktyki Budownictwo