Ochrona kasztanowców trwa.

20201110 090342   W tym roku, podobnie jak w poprzednich, prowadzimy działania ukierunkowane na ochronę Kasztanowca pospolitego przed Szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Szkodnik ten, a dokładnie jego poczwarki zimują w opadłych liściach, które nieusunięte spod drzew stanowią doskonałą kryjówkę i miejsce schronienia przed chłodem.

   Opadłe liście i poczwarki w nich zimujące stanowią początek porażenia w kolejnym sezonie.  Przyjmuje się, że w 1 kg suchych liści można znaleźć ponad 4000 poczwarek motyla. Jeśli tylko połowa owadów wylęgłych z zimujących poczwarek to samice, można łatwo policzyć, że mogą one złożyć nawet do 80 tysięcy jaj!

   Pod szczególnym nadzorem mamy drzewo rosnące tuż przed wejściem do budynku. Na jego dobrej formie zależy nam szczególnie ze względu na maturzystów. Bo cóż to za matura bez kwitnących kasztanowców?!

JAK CO ROKU SPRZĄTAMY ŚWIAT

sprzatanie 2020W czwartek,  zgodnie z tradycją naszej Szkoły, grupa uczniów Technikum Budowlanego nr 5 i 4 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych: chemii, biologii i roślin ozdobnych wspólnie uczestniczyli w akcji Sprzątania Świata zorganizowanej  pod hasłem ,,Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy''.

Tego wszyscy chętni  zebrali się najpierw o godzinie 10:00 na szkolnym korytarzu, gdzie  miała miejsce krótka pogadanka na temat odpadów zwanych potocznie śmieciami.

Czy wiecie jak długo rozkłada się: szkło, papier, puszki metalowe,  niedopałki papierosów, guma do żucia i plastik?

- na te pytania odpowiedzieliśmy wspólnymi siłami

Dlaczego warto segregować śmieci?

- aby wybrać najlepszą metodę utylizacji

 

Jakie są metody utylizacji odpadów?

- ustaliśmy, że najlepszą jest recykling a najgorszą składowanie na przestarzałych wysypiskach

Była też instrukcja bezpiecznej pracy.

Uczniowie pracowali w rękawicach roboczych przy użyciu odpowiednich sprzętów.

Jak działaliśmy?  Uczestnicy zostali podzieleni na zespoły: segregujące odpady: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, zbierające suche liście i gałęzie, zmiatające, grabiące, zbierające niedopałki papierosów  (szkoła i boiska są udostępniane różnym grupom i stąd różnorodność śmieci ). Byli też koordynatorzy, którzy kontrolowali i rozliczali z  przydzielonych zadań oraz  fotograf- ochotnik. Uczniowie sami decydowali do jakiego zespołu chcą należeć.

Wyznaczone tereny akcji: liczne boiska szkolne, otoczenie szkoły, teren przed Szkołą na ul. Księcia Janusza, trawniki.

Atmosfera była przyjazna i wesoła:)

Na koniec nauczyciele ocenili wysiłki uczniów, były liczne pochwały.

Akcja przebiegła bardzo sprawnie a efekty pracy były bardzo dobre.

Czy warto brać udział w takiej Akcji?

Odpowiedź jest bardzo prosta, oczywiście że tak, biorąc tak czynny udział pomagamy środowisku i uczymy się wspólnie wykonywać proste czynności, które znaczą tak wiele.

Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim za zaangażowanie i zapraszają do udziału w kolejnych programach ekologicznych.