Informacja dla słuchaczy

Słuchacze szkół stacjonarnych - we wszystkich sprawach dotyczących zdalnego nauczania prosimy kontaktować się bezpośrednio z opiekunami semestrów.

JAK DZIAŁAMY W NAJBLIŻSZYM CZASIE

Zgodnie z decyzją MEN

od poniedziałku 19.10.2020r.

zajęcia lekcyjne odbywają się  w sposób zdalny 

z wyłączeniem zajęć praktycznych i praktyki zawodowej,

według dotychczasowego planu zajęć.

Głównym kanałem do przesyłania wiadomości

jest dziennik elektroniczny Librus, email oraz platforma GSuite.


ZJAZD 17-18 PAŹDZIERNIK

Słuchaczy CXXVIII Liceum dla Dorosłych oraz KKZ zapraszamy na zajęcia.

W najbliższy weekend (17-18 październik 2020r.) działamy stacjonarnie.