ZACZYNAMY NOWY ROK

Drodzy Uczniowie, Słuchacze, Rodzice i Opiekunowie!

Rozpoczęcie roku szkolnego  odbędzie się 1 września 2020r.

W Technikum Budowlanym nr 5 i Branżowej Szkole I stopnia

godz. 9.00 - klasy starsze

godz. 10.30 - klasy pierwsze (spotykamy się w holu przy wejściu).

W dniu 2 września 2020r. o godz. 17.30 odbędą się zebrania z rodzicami klas pierwszych .

 

CXXVIII LO dla Dorosłych w formie stacjonarnej

oraz

Szkole Podstawowej dla Dorosłych nr 390

zajęcia rozpoczynają się od 1 września 2020r. Plan zajęć zostanie przesłany przez opiekunów semestrów oraz zostanie umieszczony na stronie szkoły.

MATURA POPRAWKA - TERMINY - ZGŁOSZENIA

Egzaminy maturalne poprawkowe

Tylko jeśli zdający przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych, żaden egzamin nie został unieważniony, nie zdał wyłącznie jednego egzaminu

oraz

do 14 sierpnia 2020 r. złożył w sekretariacie szkoły pisemne oświadczenie (zał. 7_/1905) o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym

odbędą się w dniu 8 .IX. 2020r.o godz. 14.00

(informacja o miejscu i godzinie egzaminu zgodnie z komunikatem OKE do 28 sierpnia 2020 r.)

 

 

Rejestracja 60 minut przed egzaminem.

 

     Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie, zgodnie z   ogłoszonym harmonogramem, z dokumentem     

     ze zdjęciem potwierdzającym  tożsamość.

     Przypominamy: zdający pisze długopisem z czarnym tuszem, na egzaminie z   matematyki może korzystać z    kalkulatora prostego i przyrządów kreślarskich,    tablicy wzorów,  nie wnosi do sali żadnych urządzeń  telekomunikacyjnych.

Egzamin przeprowadzany jest z zachowaniem reżimu sanitarnego:

maseczki, dezynfekcja rąk, dystans społeczny, zakaz wnoszenia na teren szkoły zbędnych rzeczy.