KKZ -zjazd 13.12.2020 r. STACJONARNIE

Szanowni Słuchacze KKZ!

W dniu 13.12.2020r. zjazd odbędzie się stacjonarnie (w szkole). Zaczynamy o godz. 9.00, oczywiście w ścisłym reżimie sanitarnym.

WZNOWIONE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Uczniowie TB5 i BS66! Od 30 listopada br. zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 przy ul. Mińskiej  w Warszawie będą realizowane zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, w ścisłym reżimie sanitarnym. 

Uczniowie na zajęciach mają bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa !!!

W zajęciach biorą udział tylko zdrowi uczniowie !!!

Przez dzieennik Librus będziemy informować o godzinach rozpoczęcia i zakończenia zajęć poszczególnych grup.

Szkoła do hymnu

dyplomszkoladohymnu2020